WSPÓLNICY

Trzon kancelarii stanowią dwaj Wspólnicy,
będący jednocześnie jej założycielami
– radca prawny Maciej Grudziński oraz radca prawny Piotr Rosicki.

MACIEJ GRUDZIŃSKI

Radca prawny, współzałożyciel Kancelarii, przedstawiciel trzeciego pokolenia związanego zawodowo z branżą morską.

Specjalista z zakresu prawa transportowego, w tym w szczególności prawa morskiego, prawa ubezpieczeń morskich oraz przewozu towarów drogą śródlądową i lądową. W swej karierze pracował m.in. dla dużego przedsiębiorstwa armatorskiego (w zespole obsługującym sprawy i roszczenia z zakresu ubezpieczenia H&M i P&I a także przy underwritingu). Przez szereg lat współpracował także z rzeczoznawcami transportowymi wykonując na ich zlecenie inspekcje ładunkowe (m.in. “pre-loading surveys” i oględziny uszkodzonych towarów w ładowniach statku), inspekcje „hull & machinery”(w tym uszkodzenia po kolizjach i wejściach na mieliznę), czy wsparcie przy inspekcjach flagowych. Jest angażowany także do wielu inspekcji w najtrudniejszych sprawach osobowych, w tym zaginięciami członków załogi lub śmiertelnymi wypadkami na pokładzie statków.

Prowadzi sprawy sądowe i pozasądowe związane z transportem, w szczególności w sprawach kontraktowych (roszczenia z czarterów, roszczenia ubezpieczeniowe, roszczenia CMR) jak i deliktowych (kolizje statków, zatonięcia i wydobycie wraków, zanieczyszczenia olejowe). Zajmuje się także postępowaniami zabezpieczającymi i egzekucyjnymi, w tym aresztami statków. Na rzecz krajowych klientów aranżuje też, nadzoruje i koordynuje pracę korespondentów prawnych, współpracując z największymi kancelariami prawnymi na świecie, w szczególności z rynku londyńskiego, Stanów Zjednoczonych oraz Azji. Posiada spore doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed sądami powszechnymi, Izbami Morskimi jak i negocjacjami w sprawach roszczeń wynikłych z transportu.

PIOTR ROSICKI

Karierę zawodową w Polsce rozpoczął w 2004 r., w jednej z wiodących kancelarii prawnych w regionie zachodniopomorskim, gdzie odpowiedzialny był przede wszystkim za sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa morskiego, jak również prawa handlowego. W tych dziedzinach uczestniczył w wielu pionierskich projektach, w tym między innymi brał czynny udział przy ustalaniu warunków wprowadzenia i eksploatacji inwestycji offshore’owych na Morzu Bałtyckim i wyborze najlepszych rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Posiada wszechstronne doświadczenie w postępowaniach nie tylko przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, ale również przed Izbami Morskimi – tu zarówno w zakresie postępowań sądowych jak i postępowań rejestrowych, gdzie obsługiwał armatorów dysponujących przeważającą większością statków morskich pływających pod polską banderą. Ponadto w zakresie rejestracji jednostek często współpracował z władzami niemieckimi oraz cypryjskimi. W dziedzinie prawa handlowego jego wieloletnie doświadczenie obejmuje wszelkie zagadnienia związane z korporacyjną obsługą spółek handlowych, od wprowadzania podmiotów zagranicznych na rynek polski i wszelkich formalności z tym związanych, poprzez optymalizację formalnoprawną struktury korporacyjnej spółki, aż do łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych – między innymi brał udział w jednej z niewielu w Polsce procedurze transgranicznego połączenia spółek kapitałowych. Prowadzi obsługę korporacyjną, w zależności od życzeń klienta w formie jedno- lub dwujęzycznej, co znacznie usprawnia obsługę klientów zagranicznych, jak i podmiotów polskich z zagranicznym udziałem kapitałowym. Posiada również bogate doświadczenie w obsłudze spółek komunalnych i zdobywaniu funduszy unijnych w celu rozwoju podmiotów gospodarczych. Do jego specjalizacji należy opracowywanie i analiza złożonych umów cywilnoprawnych, w tym umów najmu i dzierżawy, umów czarterowych, kontraktów na budowę i remont statków, umów sprzedaży (w tym statków w budowie), ustanowienia hipotek morskich typu mortgage, umów o usługi we wszystkich gałęziach biznesu (w tym spedycji, transportu, ubezpieczeń i bankowości), jak również wszelkich porozumień dotyczących stałej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

Współautor i lektor szkoleń z zakresu prawa morskiego i ubezpieczeń związanych z transportem przeprowadzanych dla wiodących towarzystw ubezpieczeniowych.