RG

Aktualności

Konwencja dotycząca pomierzania statków żeglugi śródlądowej
14.09.2018


Prezydent ratyfikował Konwencję dotyczącą pomierzania statków żeglugi śródlądowej sporządzoną w Genewie 15 lutego 1966 r. oraz wypowiedział Konwencję dotyczącą pomierzania statków żeglugi śródlądowej sporządzoną w Paryżu 27 listopada 1925 r.

Ratyfikacja powyższej Konwencji, przy jednoczesnym wypowiedzeniu Konwencji sporządzonej w Paryżu pozwoli między innymi na zrównanie statutu polskich statków, poprzez uznanie ich świadectw pomiarowych z tożsamymi dokumentami wydawanymi przez państwa strony tej Konwencji.

Konwencja z Genewy wejdzie w życie z dniem 22 września 2018 r.

 

/AG/Rosicki, Grudziński & Co. Kancelaria Radców Prawnych
al. Papieża Jana Pawła II 35 / 2, 70-453 Szczecin
tel.: (+48) 91 829 95 96, fax: (+48) 91 433 54 56
e-mail: rgco@rgcolegal.com