RG

Aktualności

Konferencja NaviRail 2017 w Szczecinie
28.11.2017


W dniach 18 – 19 października obyła się pierwsza edycja Konferencji NaviRail 2017. Specjaliści i entuzjaści zajmujący się żeglugą morską i śródlądową oraz transportem spotkali się w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia w Szczecinie. Uczestnikami byli również reprezentanci firm z branży transportu morskiego, śródlądowego i kolejowego. Gościem honorowym był natomiast Jerzy Materna – sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wydarzenie zorganizował Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, a także wydawca miesięcznika Kurier Kolejowy, zaś patronatem objął je m.in. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Założeniem Konferencji NaviRail 2017 było stworzenie platformy współpracy i wymiany poglądów pomiędzy środowiskami związanymi z transportem kolejowym, drogowym, żeglugą morską i śródlądową, portami morskimi i śródlądowymi, a także centrami logistycznymi. Za główny cel postawiono wypracowanie wspólnego stanowiska dla całego sektora transportu.

Podczas konferencji prezentacje swoje przedstawili zaproszeni goście, m.in.

  • Radosław Pacewicz (Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego), który wygłosił referat nt. rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu z wykorzystaniem kolei,
  • Grzegorz Bijok (Departament Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa), z wykładem nt. inwestycji kolejowych mających poprawić dostęp do

portów morskich.

Ponadto, na Konferencji dyskutowano o korzyściach płynących z inwestycji na śródlądowych drogach wodnych oraz nowych technologiach i procesach w transporcie morskim i śródlądowym.

Organizatorzy zapowiadają, że za rok, również w październiku, odbędzie się II edycja Konferencji NaviRail.

/JF/Rosicki, Grudziński & Co. Kancelaria Radców Prawnych
al. Papieża Jana Pawła II 35 / 2, 70-453 Szczecin
tel.: (+48) 91 829 95 96, fax: (+48) 91 433 54 56
e-mail: rgco@rgcolegal.com