RG

Aktualności

W dniu 10 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą ustawę o żegludze śródlądowej.
17.08.2018


Na mocy jej postanowień przeprowadzona zostanie reorganizacja urzędów żeglugi śródlądowej, w tym zmniejszeniu ulegnie liczba urzędów centralnych z obecnie istniejących ośmiu do jedynie trzech – z siedzibą w Szczecinie, Bydgoszczy i Wrocławiu. Pozostałe pięć urzędów zostanie przekształcone w delegatury.

Reforma ta związana jest z nowymi zadaniami przewidzianymi dla urzędów żeglugi śródlądowej, które nakłada ustawa – Prawo wodne.

 

/JF/Rosicki, Grudziński & Co. Kancelaria Radców Prawnych
al. Papieża Jana Pawła II 35 / 2, 70-453 Szczecin
tel.: (+48) 91 829 95 96, fax: (+48) 91 433 54 56
e-mail: rgco@rgcolegal.com