(Polski) Konwencja Strasburska z 2012 r. w sprawie ograniczenia odpowiedzialności w żegludze śródlądowej (CLNI 2012) weszła w życie

11.07.2019

11.07.2019 r.

(Polski) Konwencja Strasburska z 2012 r. w sprawie ograniczenia odpowiedzialności w żegludze śródlądowej (CLNI 2012) weszła w życie

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar.