RG

Aktualności

W dniu 10 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą ustawę o żegludze śródlądowej.
17.08.2018

Na mocy jej postanowień przeprowadzona zostanie reorganizacja urzędów żeglugi śródlądowej, w tym zmniejszeniu ulegnie liczba urzędów centralnych z obecnie istniejących ośmiu do jedynie trzech – z siedzibą w Szczecinie, Bydgoszczy i Wrocławiu. Pozostałe pięć urzędów zostanie przekształcone w delegatury.

Status prawny Morza Kaspijskiego uregulowany
14.08.2018

W niedzielę (12.08.2018 r.) podczas szczytu państw nadkaspijskich podpisano Konwencję regulującą status prawny Morza Kaspijskiego, który do tej pory stanowił skomplikowany problem polityczno-prawny w stosunkach międzynarodowych.

Nowe terminy przedawnienia roszczeń
17.07.2018

9 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, na mocy której obowiązują nowe terminy przedawnienia roszczeń. Zgodnie z nowelizacją, co do zasady, roszczenia ulegają 6-letniemu terminowi przedawnienia (uprzednio termin ten wynosił 10 lat). Bez zmian pozostaje natomiast 3-letni termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

6. Międzynarodowy Kongres Morski
13.06.2018

Gospodarka morska, inwestycje w nadmorskie nieruchomości, innowacje, ekologia - to tylko kilka zagadnień poruszanych podczas szóstej edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego skupiającego wokół siebie przedsiębiorców, menedżerów, ekspertów z Polski i Europy.

Odsetki na gruncie Konwencji CMR.
07.06.2018

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. (dalej zwana: „Konwencją CMR”) w art. 27 ust. 1 reguluje kwestię odsetek należnych od odszkodowania należnych od przewoźnika na podstawie przepisów tego aktu prawnego.


Rosicki, Grudziński & Co. Kancelaria Radców Prawnych
al. Papieża Jana Pawła II 35 / 2, 70-453 Szczecin
tel.: (+48) 91 829 95 96, fax: (+48) 91 433 54 56
e-mail: rgco@rgcolegal.com