AKTUALNOŚCI

05.12.2018 r.

Kolejne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która oprócz utworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych, wprowadza zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zmiany dotyczą art. 19e regulującego składanie dokumentów finansowych drogą elektroniczną, a polegają w szczególności na doprecyzowaniu przepisów regulujących możliwość dołączania po 30 września 2018 r. dokumentów finansowych, które sporządzone zostały w formie papierowej przed tą datą, jak również wskazują jednoznacznie, iż zgłoszenia może dokonać także pełnomocnik podmiotu, którego zgłoszenie dotyczy, a będący radcą prawnym, adwokatem lub prawnikiem zagranicznym.

 

/AG/

15.10.2018 r.

XIX Spotkanie Biznesu Morskiego Wybrzeża Gdańskiego Wspólna Kaczka 2018r.

W dniu 12 października 2018r. w Gdyni odbyło się coroczne wydarzenie „Wspólna Kaczka” (ang. Duck Meeting), które przyciąga przedstawicieli biznesu morskiego oraz firmy zajmujące się obsługą przedsiębiorstw zbudowanych wokół szeroko rozumianej gospodarki morskiej z całej Polski, jak i zagranicy. I w tym roku nie zabrakło na nim przedstawiciela naszej Kancelarii – radcy prawnego Macieja Grudzińskiego. Więcej o wydarzeniu można przeczytać na stronie organizatora spotkania: […]

09.10.2018 r.

Rezygnacja jedynego członka zarządu – planowana nowelizacja Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem zmiany niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP) nowelizacji ulegnie również Kodeks spółek handlowych. Zmiany dotyczą m.in. art. 202 k.s.h. (wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) i polegają na dodaniu paragrafu 6 w brzmieniu: „Jedyny członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie ich zgromadzenie”. Przepis ten może […]

05.10.2018 r.

Projekt zmian w prawie gospodarczym i podatkowym.

W dniu 25 września 2018 r. Rząd przyjął pakiet ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw (tzw. Pakiet MŚP), którego pomysłodawcą jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Jest to kolejna po pakiecie 100 zmian oraz Konstytucji Biznesu propozycja mająca wesprzeć działalność polskich przedsiębiorców. Projekt ten zawiera około 50 uproszeń zarówno w prawie gospodarczym, jak i podatkowym.   /JF/