RG

Aktualności

Konferencja NaviRail 2017 w Szczecinie
28.11.2017

W dniach 18 – 19 października obyła się pierwsza edycja Konferencji NaviRail 2017. Specjaliści i entuzjaści zajmujący się żeglugą morską i śródlądową oraz transportem spotkali się w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia w Szczecinie.

Postęp w pracach IMO nad strategią dotyczącą redukcji emisji gazów cieplarnianych ze statków
23.11.2017

Podczas drugiego spotkania Międzysesyjnej Grupy Roboczej ds. Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych Ze Statków (ang. Intersessional Working Group on Reduction of Greenhouse Gas (GHG) Emissions from Ships), która odbyła się w dniach 23 – 27 października 2017 r., poczyniono postępy w opracowaniu wstępnej strategii IMO dotyczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych (dalej: GHG) ze statków.

Prawo przedsiębiorców - nowa ustawa zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
20.11.2017

Z oficjalnych informacji wynika, że ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zostanie uchylona z dniem 1 marca 2018 r. Zastąpi ją nowa ustawa - Prawo przedsiębiorców, nad którą trwają prace legislacyjne.

Konwencja CLNI ratyfikowana przez Węgry
08.11.2017

Węgierski Parlament przyjął ustawę ratyfikującą Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności w żegludze śródlądowej (dalej „Konwencję CLNI”).

Przeniesienie siedziby spółki za granicę – ważny wyrok TSUE
06.11.2017

Dnia 25 października 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok dla przedsiębiorców planujących przeniesienie siedziby spółki z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.


Rosicki, Grudziński & Co. Kancelaria Radców Prawnych
al. Papieża Jana Pawła II 35 / 2, 70-453 Szczecin
tel.: (+48) 91 829 95 96, fax: (+48) 91 433 54 56
e-mail: rgco@rgcolegal.com