Projekt ustawy Prawo wodne trafił do Sejmu

10.05.2017

10.05.2017 r.

Projekt ustawy Prawo wodne trafił do Sejmu

Zmiany mają obejmować również wdrożenie kontrowersyjnego art. 9 wspomnianej dyrektywy, który odnosi się do tzw. pełnego zwrotu kosztów usług wodnych. Opłatami za pobór wody mają zostać objęci m.in. rolnicy, branża energetyczna, hodowcy ryb czy przedsiębiorcy, którzy wykorzystują duże ilości wody do produkcji.  Jak podkreśla rząd, zmiany mają stanowić zachętę do racjonalnej gospodarki wodnej nie zaś szkodzić konkurencyjności przedsiębiorstw.

Znowelizowane Prawo wodne powoła do życia Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” – instytucję, która będzie odpowiedzialna za inwestycje, ochronę przeciwpowodziową oraz ochronę przed suszą.  Według przewidywanych zmian, utrzymanie w odpowiednim stanie torów wodnych oraz śluz dla statków będzie zadaniem należącym do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które przejmie odpowiedzialność za drogi wodne o charakterze transportowym.